Privacyverklaring

Monique Lokkerbol, tolk en vertaler Frans en Spaans, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Monique Lokkerbol
Tolk en vertaler Frans en Spaans
Rode Landsweg 19
8085 SL Doornspijk
031 646338535
monique@tolkfransenspaans.nl
https://www.tolkfransenspaans.nl

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom

Monique Lokkerbol verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– telefoonnummer

Met als enige doel:
Het leveren van tolkdiensten die je hebt aangevraagd en het factureren van deze diensten.
Het leveren van vertalingen waarvoor je opdracht hebt gegeven en het factureren van deze vertalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Monique Lokkerbol neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring persoonsgegevens

Monique Lokkerbol bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren en hanteert daarbij de wettelijke bewaartermijnen.

Monique Lokkerbol verkoopt je gegevens onder geen beding aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Monique een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Monique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alleen technische en functionele cookies

Monique Lokkerbol gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies zorgen er alleen voor dat de website naar behoren werkt. 

Inzage of aanpassing van je gegevens

Natuurlijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Indien gewenst kan je een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering van gegevens, tot overdracht van gegevens, tot intrekking van je toestemming of je kunt een bezwaar indienen op de verwerking van je persoonsgegevens. Dit verzoek of bezwaar mag je sturen naar monique@tolkfransenspaans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan en niet door iemand die zich voor je uitgeeft, zal worden verzocht om een kopie van je identiteitsbewijs. Hierop kan je je BSN nummer afschermen ter privacy. Binnen vier weken stuur ik een reactie op je verzoek. 

Beveiliging persoonsgegevens

Monique Lokkerbol neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ajb contact op met monique@tolkfransenspaans.nl